Rezumatul păstrării datelor

Acest rezumat prezintă categoriile și scopurile implicite pentru păstrarea datelor utilizatorilor. Anumite zone pot avea categorii și scopuri mai specifice decât cele enumerate aici.

Site

Categorie

Registration data

Data entered during the registration, this includes Name, Email, Country, Gender and other information provided during the registration process.


Scop

Analytics

Anonymised data analysis to improve our service and to fulfill our reporting obligations. E.g. number of registered users, number of enrollments, users per region and gender and similar information.

Perioada de retenție
Fără perioadă de păstrare
Bazele legale
Interese vitale (GDPR Art. 6.1 litera (d)) Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
Motive sensibile de prelucrare a datelor cu caracter personal
Consimțământ explicit (GDPR Art. 9.2 (a)) Persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specificate, cu excepția cazurilor în care legislația Uniunii sau a statelor membre prevede că interdicția menționată la alineatul (1) din articolul 9 din GDPR nu poate fi ridicată de către persoana vizată

Utilizatori

Categorie

Registration data

Data entered during the registration, this includes Name, Email, Country, Gender and other information provided during the registration process.


Scop

Analytics

Anonymised data analysis to improve our service and to fulfill our reporting obligations. E.g. number of registered users, number of enrollments, users per region and gender and similar information.

Perioada de retenție
Fără perioadă de păstrare
Bazele legale
Interese vitale (GDPR Art. 6.1 litera (d)) Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
Motive sensibile de prelucrare a datelor cu caracter personal
Consimțământ explicit (GDPR Art. 9.2 (a)) Persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specificate, cu excepția cazurilor în care legislația Uniunii sau a statelor membre prevede că interdicția menționată la alineatul (1) din articolul 9 din GDPR nu poate fi ridicată de către persoana vizată

Categorii de cursuri

Scop

Perioada de retenție
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Cursuri

Scop

Perioada de retenție
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Module de activitate

Scop

Perioada de retenție
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Blocuri

Scop

Perioada de retenție
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare