Datu glabāšanas kopsavilkums

Šis kopsavilkums parāda noklusējuma kategorijas un nolūkus lietotāju datu saglabāšanai. Dažām jomām var būt specifiskākas kategorijas un nolūki nekā šeit uzskaitītie.

Vietne

Kategorija

Registration data

Data entered during the registration, this includes Name, Email, Country, Gender and other information provided during the registration process.


Nolūks

Analytics

Anonymised data analysis to improve our service and to fulfill our reporting obligations. E.g. number of registered users, number of enrollments, users per region and gender and similar information.

Glabāšanas periods
Nav glabāšanas perioda
Juridiskais pamats
Vital interests (GDPR Art. 6.1(d)) Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses
Sensitīvi personas datu apstrādes iemesli
Explicit consent (GDPR Art. 9.2(a)) Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, izņemot gadījumus, kad Savienības vai dalībvalsts tiesību akti paredz, ka datu subjekts nevar atcelt VDAR 9. panta 1. punktā minēto aizliegumu.

Lietotāji

Kategorija

Registration data

Data entered during the registration, this includes Name, Email, Country, Gender and other information provided during the registration process.


Nolūks

Analytics

Anonymised data analysis to improve our service and to fulfill our reporting obligations. E.g. number of registered users, number of enrollments, users per region and gender and similar information.

Glabāšanas periods
Nav glabāšanas perioda
Juridiskais pamats
Vital interests (GDPR Art. 6.1(d)) Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses
Sensitīvi personas datu apstrādes iemesli
Explicit consent (GDPR Art. 9.2(a)) Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, izņemot gadījumus, kad Savienības vai dalībvalsts tiesību akti paredz, ka datu subjekts nevar atcelt VDAR 9. panta 1. punktā minēto aizliegumu.

Kursu kategorijas

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Kursi

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Aktivitāšu moduļi

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Bloki

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts