Moldova


Unofficial Translation () Article 330/2 Illicit enrichment (1) Ownership by a person with a responsibility position or by a public person, in person or through third parties, of goods if their value substantially exceeds the means acquired and if it was found, based on evidence, that they could not be obtained legally shall be punished by a fine from 6000 to 8000 conventional units or by imprisonment from 3 to 7 years, in both cases with the deprivation of the right to hold certain positions or exercise a specific activity for a period of 10 to 15 years. (2) The same actions committed by a person with a public dignity position shall be punished by a fine from 8000 to 10000 conventional units or by imprisonment from 7 to 15 years, in both cases with the deprivation of the right to hold certain positions or exercise a specific activity for a period of 10 to 15 years.
Unofficial

Articolul 330/2 Îmbogăţirea ilicită

(1) Deţinerea de către o persoană cu funcţie de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terţi, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licitse pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea dedreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite de o persoană cu funcţie de demnitate publicăse pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.


Type: Criminal Illicit Enrichment Laws

Last update on LEARN: 3 3月 2022