Free interactive certificate courses on key skills to investigate corruption and money laundering and recover stolen assets
Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Open-source Intelligence

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬 🇷🇸 🇦🇱 🇺🇦

Open-source intelligence (OSINT) is a central element of most corruption and money laundering investigations. The information and evidence you can gather from publicly available sources can make the difference between a successful investigation and a dead end. Through a simulated investigation, this course will help you learn the basics of how to prepare, conduct and report an OSINT undertaking.

 • Introduction to OSINT and the intelligence cycle;
 • Preparing your research environment;
 • Searching the open web and deep web databases;
 • Analysing domain records to find information about websites;
 • Using cached and archived records to retrieve past versions of websites;
 • Gathering information from social media sites;
 • Exploiting the visual and meta information of images;
 • Searching online communities, investigating dark web pages and bitcoin;
 • Preparing a report of an OSINT investigation.

During the course you immerse yourself in a simulated investigation into the fishing vessel FV Malaga and its owner, the organisation Mossaman Commodities. You follow open-source leads about the misuse of company structures that reveal indicators of illegal fishing and the smuggling of endangered animal parts.

The course was developed by our eLearning team in collaboration with subject matter experts from ICAR and our Green Corruption programme, with primary funding from PMI Impact.

Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Cooperarea internațională în materie penală

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷🇺🇦 🇧🇬 🇱🇻

Cazurile de corupție și spălare de bani necesită, îngeneral, eforturi de investigare care depășesc frontierele naționale. De ce? Ocompanie care achită mită pentru un contract ar putea fi situată într-o țarăstrăină. Este posibil ca bunurile achiziționate sau folosite de bănuit să fieînregistrate pe numele unele companii străine. Un funcționar corupt poate spălabanii obținuți din mite într-o altă jurisdicție. Cooperarea internațională de succes și colectareainformației și probelor sunt cheia unei urmăriri penale de succes.

Prin intermediul unei investigații simulate asuprafuncționarului public "Daniel Regnard", veți căpăta abilitățilenecesare pentru a colecta și solicita informații și probe din surseinternaționale.

Veți învăța să:

 • Înțelegețiimportanța cooperării internaționale, canalele internaționale pe care leputeți folosi și diferența dintre ele
 • Folosițiinformația din surse deschise, cum ar fi registrele companiilor, articoledin ziar, rețele de socializare și pagini web ale companiilor pentru acolecta informație
 • Solicitațiinformație neoficial prin intermediul canalelor directe între poliție șiîntre UIF
 • Înțelegețiprincipiile și cerințele legale ale asistenței juridice internaționale(AJI), și admisibilitatea probelor din străinătate în procesele penalenaționale
 • Scriețisolicitări efective de AJI și răspundeți la refuzul la acestea, în caz denecesitate

Cursul dat este destinat pentru a fi urmat în ritmuldumneavoastră propriu. Puteți începe, lua pauze și continua în orice moment. Eleste structurat în sesiuni care reies una din alta, astfel că vă recomandăm săîncepeți cu Sesiunea 1. După finalizarea cu succes a cursului veți putea primiun certificat de finalizare

Limbi: Anglisht, portugheză, Rumanisht,Spanjisht, Sârbă, Ucraineană, Lituanisht, Frëngjisht, Bullgarisht,Shqi

Durata: 3 module, aproximativ 4 ore în total

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇧🇬

Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).

In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).

This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.

 • Understand the core responsibilities of an FIU;
 • Differentiate between information and intelligence;
 • Assess the risk of suspicious activity;
 • Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings.

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.

Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Analiză financiară folosind EXCEL

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 🇷🇸 🇦🇱

Pentrumajoritatea investigatorilor, Excel este prima alegere pentru analizainformațiilor financiare. În acest curs, veți folosi Excel pentru a organiza șianaliza volume mari de date, cum ar fi înregistrări bancare, facturi,înregistrări telefonice și tranzacții comerciale.

▼ Veți învăța să:

  • Vă protejați datele demodificări accidentale
  • Utilizați funcții simplepentru a găsi tranzacții care ies în evidență
  • Vă folosiți de putereafiltrelor pentru a găsi exact datele pe care le căutați
  • Utilizați subtotaluri pentrua rezuma instantaneu datele dvs. financiare
  • Creați rezumate interactivefolosind PivotTables

Deasemenea, veți obține o perspectivă asupra tiparelor tipice de utilizareilegală a conturilor bancare, permițându-vă să explorați în continuareposibilitățile de analiză a datelor financiare.

Acestcurs se desfășoară în ritm propriu. Puteți începe, lua pauză și continuaoricând. Este structurat în sesiuni care se bazează una pe cealaltă, așa că vărecomandăm să începeți cu Sesiunea 1. După finalizarea cu succes a cursului,veți fi eligibil pentru un certificat de absolvire.

Limbi:Engleză, ucrainiană

Durata: 3 module; aproximativ 3 oreîn total

Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualización de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}

Visualise Cases and Flows of Money

🇬🇧 🇧🇬 🇺🇦

Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.

 • Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
 • Visualise meaningful connections between these entities
 • Depict the entities with custom pictures
 • Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
 • Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
 • Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
 • Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate ofcompletion.

Course Image {mlang ro}Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor{mlang}{mlang sq}Analiza e burimit dhe aplikimit të fondeve{mlang}{mlang bg}Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата{mlang}{mlang uk}Аналіз джерел та використання коштів{mlang}{mlang lt}Naudas līdzekļu izcelsmes avotu un izlietojuma analīze{mlang}{mlang pt}Análise da origem e utilização dos fundos{mlang}{mlang es}Análisis de origen y aplicación de fondos{mlang}{mlang fr}Analyse des sources et des applications des fonds{mlang}{mlang other}Source and Application of Funds Analysis{mlang}

Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬

Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor esteo metodă simplă, dar puternică, de a dovedi venituri necunoscute sau ilegaleîntr-un caz de corupție sau de spălare de bani, atunci când nu există dovezidirecte. Este, de asemenea, un instrument crucial în cazurile de îmbogățireilicită în țările în care aceasta este incriminată. 

Veți învăța să:

 • Înțelegeți cum pot contribui probeleindirecte, cum ar fi înregistrările bancare, la dovedirea cazurilor demită și corupție și/sau să furnizați probe în cazurile de îmbogățireilicită
 • Calculați veniturilenecunoscute/ilegale ale unui suspect folosind metoda Sursa și Aplicarea
 • Găsiți "sursele" și"aplicările" fondurilor în cazul dvs.
 • Utilizați un șablon Excel simplu carevă ajută să calculați valoarea veniturilor necunoscute/ilegale

Acest curs se desfășoară în ritm propriu.Puteți începe, lua pauză și continua oricând. Este structurat în sesiuni carese bazează una pe cealaltă, așa că vă recomandăm să începeți cu Sesiunea 1.După finalizarea cu succes a cursului, veți fi eligibil pentru un certificat deabsolvire.

Limbi: Engleză, UcrainianăDurata: 7 sesiuni; aproximativ 3 oreîn total