Free interactive certificate courses on key skills to investigate corruption and money laundering and recover stolen assets
Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Разузнаване с използване на открити източници

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬 🇷🇸 🇦🇱 🇺🇦

Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица.Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия.

 • Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл
 • Подготовка на научноизследователската среда
 • Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет
 • Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове
 • Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове
 • Събиране на информация от сайтове за социални медии Използване на визуална и мета информация за изображения
 • Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн
 • Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
 • Изготвяне на доклад за OSINT разследване

По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове.

Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма >Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact.

Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷🇺🇦 🇧🇬 🇱🇻

Случаитена корупция и пране на пари изискват усилия при разследването, простиращи се отвъд националните граници. Защо?Компания, която плаща подкупи за договор може да се намира в чужда държава. Може активите, които са придобитиили които се използват от заподозряния да са регистрирани на името на чуждестранна компания. Корумпиранодлъжностно лице може да изпира подкупи в друга юрисдикция. Успешното международно сътрудничество и събирането наинформация и доказателства са ключови за успешното наказателно преследване.

Посредством симулация на разследване на публичното длъжностно лице „Daniel Regnard“ ще натрупате уменията,необходимипри събирането и искането на информация и доказателства от международни източници.

Ще се научите да:

 • Разбирате важността на международното сътрудничество, международните канали, които можете да използвате,както иразликите между тях
 • Използвате източници на обществено достъпна информация, като търговски регистри, статии във вестници,социалнимедии и фирмени уебсайтове, за да събирате информация
 • Искате информация неофициално по канали полиция-към-полиция и ЗФР-към-ЗФР
 • Разбирате принципите и законовите изисквания за правна взаимопомощ (ПВП) както и допустимостта начуждестраннидоказателства в наказателни производства на местно ниво
 • Пишете ефективни искания за ПВП и да отговаряте на отказа им, ако е необходимо

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След катопреминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.

Езици: Английски, испански, португалски, френски, украински, български, латвийски

Продължителност: 10 сесии; общо около 5 часа

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Оперативен анализ

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇧🇬

Анализът на доклади за подозрителни транзакции,свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция назвената за финансово разузнаване (ЗФР). В този курс ще се научите как даоценявате риска от съмнителни операции и да анализирате доклади за съмнителнитранзакции (ДПТ). Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и себазира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на EgmontGroup. Насочен е основно към анализатори от ЗФР, но е полезен за всеки, койтоанализира доказателства, като част от финансово разследване. Разбирайтеосновните отговорности на ЗФР; Правете разлика между информация и разследване;Оценявайте риска от съмнителни операции; Извършвайте анализ на ДПТ, включителновсички стъпки от цикъла на разследване: създаване на план за събиране надоказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация,както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.В този курс сами определяте темпото.Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме дазапочнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.

Анализът на доклади заподозрителни транзакции, свързани с прането на пари или финансирането натероризма е основна функция на звената за финансово разузнаване (ЗФР). В тозикурс ще се научите как да оценявате риска от съмнителни операции и даанализирате доклади за съмнителни транзакции (ДПТ). Курсът е разработенсъвместно с Egmont Group от ЗФР и се базира на съдържанието на обучението поТактически анализ на място на Egmont Group. Насочен е основно към анализаториот ЗФР, но е полезен за всеки, който анализира доказателства, като част отфинансово разследване. Разбирайте основните отговорности на ЗФР; Праветеразлика между информация и разследване; Оценявайте риска от съмнителниоперации; Извършвайте анализ на ДПТ, включително всички стъпки от цикъла наразследване: създаване на план за събиране на доказателства и хипотеза,събиране, анализиране и оценяване на информация, както и създаване иразпространение на доклада ви с констатации. В този курс сами определяте темпото.Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време.Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме дазапочнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.

Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Финансов анализ с помощта на Excel

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 🇷🇸 🇦🇱

За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel. В този курс ще използвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции.

 • Защитавате данните от случайни промени
 • Използвате елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват
 • Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите
 • Използвате междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
 • Създавате интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици)

Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности за анализ на финансови данни.

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.

Езици:английски, украински, португалски, български; Продължителност: 3 модула, с обща продължителност около 3 часа

Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualización de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}

Визуализиране на случаи и парични потоци

🇬🇧 🇧🇬 🇺🇦

Разследването на корупцията и прането на пари често включва сложни структури от лица, фирми и други юридически лица.Това е предизвикателство, когато искаме да ги представим пред началника или колегите си, а дори и в съдебната зала.Графика или диаграма, която показва връзките между юридическите лица по случая и паричните потоци между тях може дапомогне на останалите да ги разберат по-лесно. В този курс ще използвате безплатният софтуер yEd.

Създавайте ясни и разбираеми графики, за да изобразявате юридически лица по случай, който разследвате Визуализирайтезначимите връзки между тези юридически лица Изобразявайте юридическите лица с персонализирани снимки Използвайтефункции за изглед, за да подготвите графиките си за анализ с няколко натискания Добавяйте смислени подробности, катопо-дебели линии за свързване, които представляват по-големи суми пари Направете графиката си гъвкава, например катоя експортирате в PowerPoint В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и дапродължите по всяко време.

Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминетекурса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.

Course Image {mlang ro}Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor{mlang}{mlang sq}Analiza e burimit dhe aplikimit të fondeve{mlang}{mlang bg}Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата{mlang}{mlang uk}Аналіз джерел та використання коштів{mlang}{mlang lt}Naudas līdzekļu izcelsmes avotu un izlietojuma analīze{mlang}{mlang pt}Análise da origem e utilização dos fundos{mlang}{mlang es}Análisis de origen y aplicación de fondos{mlang}{mlang fr}Analyse des sources et des applications des fonds{mlang}{mlang other}Source and Application of Funds Analysis{mlang}

Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬

Анализът на източници и употреба на средствата е елементарен, но мощенметод за доказване на неясен или незаконен доход в случай за корупция или пранена пари когато няма налични преки доказателства. Също така е и решаващинструмент в случаи на незаконно обогатяване в държави, в които е това екриминализирано. Ще се научите как да:

 • Разбирате как косвени доказателства като например банкови извлечения могат да допринесат за доказването наслучаи наподкупи и корупция и/или да предоставят доказателства за незаконно обогатяване
 • Изчислявате неясният/незаконен доход на заподозряния, използвайки метода наИзточници и използване
 • Откривате “източници” и “използване” на средства послучая си
 • Използвате елементарен шаблон в Excel, който да ви помогне приизчисляването на сумата на неясния/незаконен доход

В този курс сами определятетемпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяковреме. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчвамеда започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване