Free interactive certificate courses on key skills to investigate corruption and money laundering and recover stolen assets
Course Image {mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka/Open-Source Intelligence{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Разузнаване с използване на открити източници

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл; Подготовка на научноизследователската среда; Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет; Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове; Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове; Събиране на информация от сайтове за социални медии; Използване на визуална и мета информация за изображения; Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн; Изготвяне на доклад за OSINT разследване. По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове. Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact.
Course Image {mlang sr}Међународна сарадња и узајамна Правна помоћ у кривичним стварима{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Reciprok Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 Corruption and money laundering cases generally require investigative efforts beyond domestic borders. Why? A company paying bribes for a contract might be located in a foreign country. Perhaps assets acquired or used by the suspect are registered in a foreign company's name. A corrupt official may launder bribes in another jurisdiction. Successful international cooperation and the collection of information and evidence are key to a successful prosecution. Through a simulated investigation into the public official "Daniel Regnard", you will gain the skills you need to collect and request information and evidence from international sources. Understand the importance of international cooperation, the international channels you can use and the differences between them Use open-source information sources like company registries, newspaper articles, social media and company websites to gather information Request information informally via police-to-police and FIU-to-FIU channels Understand the principles and legal requirements of mutual legal assistance (MLA), and the admissibility of foreign evidence in domestic criminal proceedings Write effective MLA requests and respond to their refusal if needed This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions that build on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will be eligible for a certificate of completion
Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Оперативен анализ

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺 Анализът на доклади за подозрителни транзакции, свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция на звената за финансово разузнаване (ЗФР). В този курс ще се научите как да оценявате риска от съмнителни операции и да анализирате доклади за съмнителни транзакции (ДПТ). Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и се базира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на Egmont Group. Насочен е основно към анализатори от ЗФР, но е полезен за всеки, който анализира доказателства, като част от финансово разследване. Разбирайте основните отговорности на ЗФР; Правете разлика между информация и разследване; Оценявайте риска от съмнителни операции; Извършвайте анализ на ДПТ, включително всички стъпки от цикъла на разследване: създаване на план за събиране на доказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация, както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.  В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.
Course Image {mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Финансов анализ с помощта на Excel

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇧🇬 За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel . В този курс ще използвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции. Защитете данните от случайни промени Използвайте елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите Използвайте междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено Създавайте интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици) Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности за анализ на финансови данни. В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване  
Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualizcion de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}

Визуализиране на случаи и парични потоци

🇬🇧 🇧🇬 🇺🇦 Разследването на корупцията и прането на пари често включва сложни структури от лица, фирми и други юридически лица. Това е предизвикателство, когато искаме да ги представим пред началника или колегите си, а дори и в съдебната зала. Графика или диаграма, която показва връзките между юридическите лица по случая и паричните потоци между тях може да помогне на останалите да ги разберат по-лесно. В този курс ще използвате безплатният софтуер yEd. Създавайте ясни и разбираеми графики, за да изобразявате юридически лица по случай, който разследвате Визуализирайте значимите връзки между тези юридически лица Изобразявайте юридическите лица с персонализирани снимки Използвайте функции за изглед, за да подготвите графиките си за анализ с няколко натискания Добавяйте смислени подробности, като по-дебели линии за свързване, които представляват по-големи суми пари Направете графиката си гъвкава, например като я експортирате в PowerPoint В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване. {mlang}   
Course Image {mlang bg}Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата{mlang}{mlang uk}Аналіз джерел та використання коштів{mlang}{mlang lt}Naudas līdzekļu izcelsmes avotu un izlietojuma analīze{mlang}{mlang pt}Análise da origem e utilização dos fundos{mlang}{mlang es}Análisis de origen y aplicación de fondos{mlang}{mlang fr}Analyse des sources et des applications des fonds{mlang}{mlang other}Source and Application of Funds Analysis{mlang}

Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬Анализът на източници и употреба на средствата е елементарен, но мощен метод за доказване на неясен или незаконен доход в случай за корупция или пране на пари когато няма налични преки доказателства. Също така е и решаващ инструмент в случаи на незаконно обогатяване в държави, в които е това е криминализирано. Ще се научите как да: Разбирате как косвени доказателства като например банкови извлечения могат да допринесат за доказването на случаи на подкупи и корупция и/или да предоставят доказателства за незаконно обогатяване Изчислявате неясният/незаконен доход на заподозряния, използвайки метода на Източници и използване Откривате “източници” и “използване” на средства по случая си Използвате елементарен шаблон в Excel, който да ви помогне при изчисляването на сумата на неясния/незаконен доход В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване